Okoljska trajnost

Okolju prijazna proizvodnja

Odgovorna proizvodnja

Kot odgovoren član družbe je DOM Security predana poslovanju brez ogrožanja prihodnje generacije. Naši proizvodni obrati so pozorni na predelavo odpadkov, recikliranje surovi in nadzor nad odnosom do okolja naših dobaviteljev. 

DOM-Titan na primer ima v sklopu galvane lastno čistilno napravo, ki skrbi za minimalno onesnaževanje okolja. Redno skrbimo za dosledno ločevanje in odstranjevanje vseh vrst odpadkov. Pooblaščeni izvajalec skrbi tudi za to, da se vsi kovinski odpadki predelajo in vrnejo v proizvodnjo.


Številni proizvodni obrati skupine ustrezajo ISO 14001 sistemu ravnanja z odpadkov in ena do naših tovarn se v celoti napaja z elektriko iz lastne hidroelektrarne.

Odgovornost podjetja