DOM-TITAN razpisuje kadrovske štipendije

11 julij 2019

Share this
Domače novice

K prijavi ste povabljeni dijaki in študenti, ki se izobražujete za naslednje poklice:

  • oblikovalec kovin – orodjar - 2 štipendiji
  • strojni tehnik - 2 štipendiji
  • inženir strojništva, inženir mehatronike, diplomirani inženir strojništva, diplomirani inženir mehatronika - 2 štipendiji

 

PRIJAVA NAJ VSEBUJE:

  • življenjepis ali CV,
  • kopijo zaključnega spričevala osnovne ali srednje šole oziroma kopijo diplome,
  • kopijo zaključnega spričevala preteklega letnika ali potrdilo o opravljenih izpitih, potrdilo o vpisu za šolsko/študijsko leto 2019/2020.

Za višje povprečne ocene nudimo dodatne finančne nagrade.

 

ZBIRANJE PRIJAV:


Prijave z ustreznimi dokazili lahko oddate na elektronski naslov: s pripisom Kadrovska štipendija – Ime in priimek

 

Za več informacij smo vam na voljo na telefonski številki 01/83 09 103 ali elektronskem naslovu .

Prijave zbiramo do vključno 31.8.2019