Rhein

Czas czytania: 5 minut

Skarb 1200 letniej historii Renu

Archiwum Państwowe, Duisburg


Port w Duisburgu, w którym niegdyś przechowywano zboże, należy obecnie do dziedzictwa Nadrenii Północnej-Westfalii (NRW). Cenne dokumenty archiwum państwowego NRW są zabezpieczone systemem dostępu dostarczonym przez DOM Sicherheitstechnik.

Wieża o wysokości 76 metrów w archiwum stanowym jest widoczna ze znacznej odległości. Gigantyczny budynek jest jednym z najbardziej zabytkowych budynków w Europie. Wewnątrz są starannie posortowane, ważne dokumenty z historii Nadrenii Północnej-Westfalii. Niektóre pochodzą z IX wieku. Nowy budynek, który został ukończony w 2013 r. zainspirowany był poprzednim silosem magazynowym z 1936 r. z ceglaną konstrukcją. Masywna fasada bez okien jest zbudowana zgodnie z jej funkcją: w końcu duża liczba dokumentów musi być chroniona przed szkodliwymi wpływami środowiska, światłem dziennym i nadmierną wilgotnością.

To sprawia, że sąsiedni budynek administracyjny jest jeszcze bardziej imponujący dzięki kształtowi fali. "Podobnie jak budynek jest bardzo zróżnicowany na zewnątrz, wymagania dotyczące systemu bezpieczeństwa wewnątrz są równie różnorodne", mówi Carsten Wehefritz, kierownik działu technologii i sprzedaży w Schmidt + Meldau. Firma specjalizująca się w technologiach bezpieczeństwa zaprojektowała i zainstalowała system bezpieczeństwa oparty na technologii DOM.Oprócz pomieszczeń administracyjnych archiwum państwowego, w "fali" mieszczą się inne firmy. Niektóre z nich nie były tam jeszcze, kiedy system został zainstalowany. "Musimy wybrać system, który może reagować w elastyczny sposób", mówi Wehefritz. W początkowej instalacji zainstalowano 900 wkładek DOM z serii RS Sigma. Elektroniczna kontrola dostępu jest wykorzystywana w pomieszczeniach administracyjnych i archiwach archiwum państwowego, które ma około 125 kilometrów przestrzeni półkowej na 22 piętrach w wieży i w podziemiach. 160 elektronicznych urządzeń DOM Protector oraz 20 szt Access Manager DOM zabezpiecza wewnętrzne drzwi, zewnętrzną część budynku i wejście do garażu podziemnego w sąsiednim budynku. Wehefritz: "Oprócz elastycznego zarządzania transponderami dostępowymi, decydujące znaczenie miała całkowicie niezawodna ochrona przed nieautoryzowanym dostępem." Ponadto systemy elektroniczne DOM - podobnie jak w archiwum państwowym - można łączyć z systemami rejestracji czasu i umożliwiają szybkie i efektywne kosztowo zarządzanie uprawnieniami dostępu do poszczególnych obszarów części.

Zasadniczo archiwum jest otwarte dla każdego obywatela. Ludzie mogą tu prowadzić badania dotyczące spraw związanych z rodzinami, miejscami i historią lokalną. Około 60 do 100 naukowców codziennie korzysta z obiektu w archiwum państwowym. Przy obecnym wzroście ilości dokumentów operatorzy spodziewają się, że obecne moce będą wystarczające przez prawie kolejne czterdzieści lat. "Jeśli pewnego dnia konieczne jest przedłużenie, system bezpieczeństwa jest wystarczająco innowacyjny, aby zareagować na sytuację", mówi Wehefritz.