Poświęć: 1 minutę

Produkty przyjazne środowisku

Od pomysłu do produkcji

Redukcja naszego wpływu na środowisko

DOM Security angażuje się w odpowiedzialne podejście obywatelskie, aby sprostać dzisiejszym potrzebom bez narażania przyszłych pokoleń. Dlatego nasze zakłady produkcyjne zwracają szczególną uwagę na przetwarzanie odpadów, recykling surowców i monitorowanie dostawców w odniesieniu do karty środowiskowej. Wiele naszych firm jest audytowanych pod kątem ochrony środowiska, spełniających normę ISO 14001.