manufacturing-processes

Odpowiedzialna działalność

Projektowanie ECO dla przyszłości

Troska poprzez wszystkie fazy życia produktu

W DOM Security integrujemy koncepcję Eco Design z naszym programem rozwoju produktu. Takie podejście pomaga nam zminimalizować wpływ na środowisko podczas projektowania i rozwoju naszych produktów. Uwzględniamy również pełny cykl życia produktu od surowca po produkt końcowy, w tym wszystkie etapy procesu, takie jak produkcja, łańcuch dostaw, dystrybucja i stosowanie. I podejmujemy kroki, aby zminimalizować wpływ na wszystkich etapach.

Przyszła kompatybilność
Jednym ze sposobów minimalizacji wpływu DOM Security na środowisko jest zapewnienie, że każda nowa generacja rozwiązań może być łatwo adaptowana przez producentów do ich istniejących projektów. Umożliwia to producentom wykorzystanie naszych najnowszych pomysłów bez konieczności stosowania przestarzałych produktów i linii produkcyjnych. Wszystkie nasze rozwiązania są i zawsze będą kompatybilne z przyszłymi nowymi produktami, co pomaga unikać marnotrawstwa.

Odpowiedzialność korporacyjna