W trosce o środowisko

Produkcja przyjazna środowisku

Odpowiedzialna produkcja

Jako odpowiedzialny obywatel korporacyjny DOM Security zobowiązuje się działać bez uszczerbku dla zasobów przyszłych pokoleń. Dlatego nasze zakłady produkcyjne zwracają szczególną uwagę na przetwarzanie odpadów, recykling surowców i monitorowanie dostawców w odniesieniu do karty środowiskowej.

Na przykład pył metalowy, który powstaje jako odpad w naszych procesach produkcyjnych, jest zbierany i topiony w celu ponownego użycia.

Ponadto wiele naszych zakładów spełnia normy zarządzania środowiskowego ISO 14001, a jeden z naszych zakładów w całości wykorzystuje energię hydroelektryczną.




Odpowiedzialność korporacyjna