Impressum

Copyright © DOM Nederland

DOM Nederland
Tiber 32-34
2491 DH Den Haag
Telefoon: +31(0) 70 - 3 19 30 06
Telefax: +31 (0) 70 - 3 99 69 03

www.dom-security.com/nl/nl

Geregistreerd in het handelsregister in Den Haag, Kvk-nummer 27132523
BTW-identificatienummer: NL008731081B01
Beheerder: Sylvain Gfeller

Juridische informatie
Deze internetpagina's werden met de grootst mogelijke zorg gecreëerd. DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG controleert en actualiseert voortdurend de inhoud van de afzonderlijke pagina's. Desalniettemin kan de informatie en de feiten waarop deze informatie gebaseerd is, met de tijd veranderen. Een aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de op deze internetpagina's ter beschikking gestelde informatie kan daarom niet worden aanvaard.

Dit geldt ook voor alle websites, waarnaar wij via deze internetpagina's middels een link verwijzen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en vormgeving van deze websites ligt bij de desbetreffende auteur.

Auteursrecht
Inhoud en vormgeving van deze websites zijn auteursrechtelijk beschermd. De inhoud mag in het bijzonder niet voor commerciële doeleinden gekopieerd of veranderd of aan derden ter beschikking worden gesteld. Een reproductie van de pagina's of hun inhoud behoeft telkens de voorafgaande schriftelijke toestemming van DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG.

Voor alle op deze websites gebruikte en ter beschikking gestelde downloads zoals bijv. foto's, afbeeldingen, bedrijfsrichtlijnen en presentaties vallen onder het auteursrecht van DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG. Deze blijven ook dan van kracht, als foto's, afbeeldingen, bedrijfsrichtlijnen en presentaties voor publicerende doeleinden worden gebruikt, gereproduceerd of in een archief worden opgenomen. Bij publicatie moet als broninformatie "DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG." worden vermeld.

Schending van de rechten van derden
Voor zover door inhoud van deze websites een schending van rechten van derden ontstaat, vragen wij om een dienovereenkomstige mededeling aan DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG. DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG zal deze mededeling direct natrekken en de mogelijkheid van schending van de rechten van derden door inhoud op deze websites controleren. Voor zover een schending van de rechten van derden bestaat, zal DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG deze direct elimineren. Wij hechten grote waarde aan een gelijke behandeling. In het kader van een betere leesbaarheid van onze informatie en aanbiedingen werd echter door ons of de mannelijke of de vrouwelijke vorm van de aanduiding gekozen. Dit betekent in geen enkel geval discriminatie van het andere geslacht. Als wij dus over klanten, contactpersonen, medewerkers e.d. spreken, bedoelen wij hiermee natuurlijk ook vrouwelijke klanten, vrouwelijke contactpersonen en medewerksters.

Wij danken voor uw begrip en hopen, dat mannen en vrouwen zich in gelijke mate door onze website aangesproken voelen.

In toekomstgerichte verklaringen
Deze website bevat bepaalde in toekomstgerichte verklaringen, die baseren op de tegenwoordige veronderstellingen en prognoses van de bedrijfsprofiel van DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG. Verscheidene bekende evenals ook onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden, dat de daadwerkelijke gebeurtenissen, de financiële situatie, de ontwikkeling of de performance van het bedrijf beduidend afwijken van de hier genoemde schattingen. De vennootschap aanvaardt op geen enkele wijze verplichtingen, dergelijke toekomstgerichte verklaringen bij te werken en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.

Links
DOM Nederland is in geen enkel geval aansprakelijk voor de inhoud en beschikbaarheid van websites, die bereikbaar zijn met behulp van een hyperlink. Hierbij gaat het om externe websites, op diens inhoud wij geen invloed hebben.

Veiligheidsinformatie rondom de communicatie via e-mail
Wij streven ernaar, alle noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te ondernemen, om uw persoonlijke gegevens zo op te slaan, dat ze noch toegankelijk zijn voor derden, noch voor het publiek. Mocht u via e-mail contact met ons opnemen, willen wij u erop attent maken, dat via deze manier van communicatie de vertrouwelijkheid van de te versturen informatie niet volledig kan worden gewaarborgd. Wij raden u daarom aan, vertrouwelijke informatie uitsluitend via de post te versturen.