manufacturing-processes

Zodpovědný provoz

Ekologický design pro budoucnost

Péče v průběhu všech fází životního cyklu

V DOM Security integrujeme koncept Eco Design do našeho programu vývoje produktů. Tento přístup nám pomáhá při navrhování a vývoji našich produktů minimalizovat dopad na životní prostředí. Bereme v úvahu také celý životní cyklus produktu od suroviny po hotový produkt, včetně všech kroků procesu, jako je výroba, dodavatelský řetězec, distribuce a použití. A ve všech fázích podnikáme kroky k minimalizaci dopadu.

Budoucí kompatibilita
Jedním ze způsobů, jak minimalizujeme dopad DOM Security na životní prostředí, je zajištění, aby byla každá nová generace řešení zabezpečení pro výrobce snadno přijatelná do jejich stávajících návrhů. To výrobcům umožňuje využít našich nejnovějších nápadů bez nutnosti vyřazování stávajících produktů a výrobních linek. Všechna naše řešení jsou a vždy budou kompatibilní s budoucími novými produkty, což pomáhá předcházet plýtvání.

 

Firemní zodpovědnost