worker welding a steel door

Responsibility for employees

Odpovědnost za zaměstnance

V DOM Security věříme, že naši zaměstnanci musí být v bezpečí, užívat si zdravé pracovní prostředí, používat moderní technologie a mít snadný přístup ke školení pro osobní rozvoj.

Jsme zavázáni neustále zlepšovat pracovní prostředí našich zaměstnanců, což v konečném důsledku vede k lepším produktům a službám pro naše zákazníky.  

Kariérní růst rovněž povzbuzujeme a podporujeme prostřednictvím školení (externích) a maximalizujeme kariérní příležitosti v rámci naší organizace. 

Kromě toho aktivně transformujeme své operace směrem k digitálnímu prostředí, což je v konečném důsledku dobré také pro životní prostředí a naše zaměstnance, protože digitální prostředí využívá méně papírových zdrojů a méně úložného prostoru. Například povzbuzujeme k používání webových konferencí, díky nimž se vyhneme silniční, železniční a letecké dopravě.

Firemní zodpovědnost