Čas čtení: 3 minuty

Výběr ekologicky šetrné společnosti

Podíl na snižování uhlíkové stopy

Země je jediným místem, kde můžeme žít. Proto je velmi důležité sledovat ekologickou šetrnost společnosti. Jak ale zjistíte, zda má společnost zaveden ekologický přístup ke svému výrobnímu procesu a produktům? Čtěte dále a dozvíte se, jaké jsou jisté znaky ekologicky šetrné společnosti.

Využití stávajících materiálů

 

Ekologicky šetrná společnost bude otevřená ohledně svého nakládání s odpady. Jak nakládají s odpady? Využívají je znovu ve svých produktech nebo je regulují jiným způsobem? Ekologicky šetrná společnost bude mít obvykle vlastní management 3R (Reduce, Reuse, Recycle - tedy Snižování, Opětovné využití, Recyklace).

Hledejte uznávané certifikace

 

Celosvětově uznávaná certifikace je jedním ze způsobů, jak zjistit, zda je společnost v souladu se sadou systému environmentálního managementu. Některá loga můžete najít na jejich obalech, jako „bez GMO“ nebo „Free Trade“, ale skutečně jistým znakem je zjištění, zda má společnost certifikát z rodiny ISO 14000, zejména ISO 14001.

ISO 14001 je mezinárodně odsouhlasená norma, která stanoví požadavky na systém environmentálního managementu. Tento systém pomáhá organizacím identifikovat, spravovat a kontrolovat jejich environmentální problémy holistickým (celostním) způsobem. Společnost získá certifikaci ISO 14001, pokud úspěšně zvážila všechny environmentální otázky v souvislosti se svými operacemi, jako je znečištění ovzduší, problémy s vodou a odpadními vodami, nakládání s odpady, kontaminace půdy, adaptace vůči změně klimatu a využívání zdrojů.

Společnosti, které spolupracují s držiteli certifikace ISO 14001 dosáhnou strategických obchodních cílů díky začlenění environmentálních otázek do řízení podniku, získání větší finanční výhody díky vylepšené efektivitě a lepšímu vlivu dodavatelů na životní prostředí.

Google vidí daleko

 

Zjistěte o společnosti více pomocí jednoduchého vyhledávání Google. Kromě informací získaných z jejich oficiálních webových stránek nebo firemních stránek hledejte novinky o společnosti na různých zpravodajských portálech nebo webových stránkách třetích stran. Byli nedávno oceněni? Jsou partnery jiných ekologicky šetrných společností nebo jsou členy sdružení známého pro udržitelnost nebo společenskou odpovědnost?

To jsou tři hlavní znaky, které je třeba ověřit, než se rozhodnete pracovat s ekologicky šetrnou společností nebo používat její produkty. Vybrat si jako partnera pro své podnikání společnost ohleduplnou vůči životnímu prostředí je nejen zodpovědnou volbou pro Zemi, může to rovněž přinést větší výhody vaší společnosti.

Kontakt

DOM CZECH

Kontaktní informace
+ 420 (0) 2 22 78 34 10

Adresa

U Pekarky 484/1a
CZ-180 00 Praha 8
Česká republika

Jak se sem dostanu?